GEBZESPOR KURUMSAL KİMLİK DOSYASI HAZIRLANDI

12.05.2016

GEBZESPOR KURUMSAL KİMLİK DOSYASI HAZIRLANDI

Gebzespor Kulübünün temsiliyet gücünü artıracak, iletişim sistemini oluşturacak ve olumlu algı geliştirilerek markalaşmasına katkı sağlayacak kurumsal kimlik oluşturma sürecinin ilk aşaması olan Kurumsal Kimlik Dosyası hazırlanmıştır.

Kurumsal kimlik çalışması, Kulüp olarak kendimizi ifade etme ve marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir. Kurumsal kimlik, Kulübümüzün ve benzer oluşumların kimlik karmaşasını yok eden ve oluşumun gücünü gösteren tüm görsel / yazılı / sesli ürünler bütününü kapsayacaktır.

Kurumsal kimlik, Gebzespor’un imajını yükseltirken, dış dünyaya güçlü görünmemizi ve olumlu imajımızın akıllara kazınmasını sağlayacak ve bu sayede kazandığımız olumlu imajımız çok kısa sürede yaygın etkisini gösterecektir.

Kurumsal Kimlik Dosyamız ihtiyaçlar dahilinde çeşitlenerek geliştirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

GEBZESPOR YÖNETİM KURULU

GEBZESPOR KURUMSAL KİMLİK - PDF