Misyon

Kurumsal gelişimini tamamlamış, aidiyet duygusu gelişmiş, kendini sürekli olarak yenileyen, iç ve dış paydaşlarıyla uyum içinde çalışan, başarıyı hedefleyen, kendi finansman kaynaklarını yaratmış, rekabet gücü yüksek, gençlerin gelişimine katkı sağlayan, spor etiği ve ahlakı gelişmiş bir spor kulübü oluşumunu gerçekleştirmektir.